La cursa complirà totes les mesures preventives contra el contagi per covid-19.

En els calaixos de sortida es mantindrà la distancia d’1,5 metres entre corredors; l’aforament màxim serà de 360 persones per a cada sortida.

Les infraestructures hauran estat desinfectades abans de la celebració de la prova.

El personal d’organització haurà estat prèviament format i informat de les mesures preventives.

Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició dels participants.

La mascareta serà d’ús obligatori abans de la sortida de la cursa i a l’arribada.

L’organització repartirà una mascareta a l’arribada.

Un cop donada la sortida, queda prohibit llençar la mascareta al terra, tant al principi com al llarg del recorregut. El/la corredor/a l’haurà de conservar i a l’arribada tindrà a la seva disposició contenidors adequats per una recollida segura de residus. (normes generals de conducta per la prevenció de la covid-19)

El personal de l’organització vetllarà en tot moment per evitar l’aglomeració i la concentració massiva de gent, controlarà els aforaments i el compliment de les normes per parts dels participants.