D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que, en enviar aquest formulari, doneu consentiment per a que l’Ajuntament de Barcelona tracti les vostres dades amb la finalitat de gestionar l’enviament d’informació vinculada a la Cursa dels Nassos 2022, a l’empara del tractament “0639/ Esdeveniments esportius a l'espai públic organitzats per l'IBE”.

Les seves dades seran tractades per a l’UTE La Sansi-Motorpress, com a encarregada del tractament, per a la gestió pròpia d’aquesta entitat en aquest esdeveniment esportiu. Aquesta finalitat, que és obligatòria, està legitimada en base al consentiment de la persona interessada, i sempre sota les directrius del responsable del fitxer, l’Ajuntament de Barcelona.

 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió sol·licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

 

Així mateix, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació, us indiquem que en completar el camp de correu electrònic o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la tramitació demanada.