D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, l’informem que les seves dades personals incloses en aquest formulari seran incorporades al fitxer “Usuaris de Serveis Esportius”, titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de “Gestionar els Serveis esportius promoguts, desenvolupats o oferts directament o indirectament per l’Ajuntament”. Les seves dades seran tractades pel Club La Sansi com a “encarregat del tractament” per a la gestió pròpia de l’entitat en aquest esdeveniment esportiu i sempre sota les directrius del responsable del fitxer:  l’Ajuntament de Barcelona. Vostè consent expressament en el tractament de les seves dades per a la finalitat indicada, ens autoritza a publicar les seves dades en el llistat d’inscrits, així com el seu resultat en aquest esdeveniment esportiu, i enviar-li publicitat d’altres serveis esportius promoguts per l’Ajuntament de Barcelona.

Per a la gestió de l’esdeveniment esportiu, l’Ajuntament de Barcelona podrà gestionar, tramitar i administrar la participació en la Cursa de Nassos, gestionar la informació procedent d’aquesta prova, en especial el temps, les fotografies i/o vídeos de participació, així com realitzar enquestes, estadístiques i anàlisi de mercat, i elaborar perfils de participants  amb objecte de personalitzar i millorar l’organització.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume, 2. 08002 Barcelona