La organització es reserva el dret de modificar els calaixos l’última setmana, segons les marques de les inscripcions dels participants.