1. La Cursa dels Nassos es celebrarà dimarts 31 de desembre de 2019. La sortida serà al carrer de la Selva de Mar a les 17:30 hores. La web de la cursa és www.cursadenassos.barcelona
 2. La cursa està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes. El mínim d’edat per participar a la prova és de 16 anys. Els participants de 16 i 17 anys en el moment de recollir el dorsal han de lliurar una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal
 3. La distància és de 10 quilòmetres, i està mesurada per la Federació Catalana d’Atletisme i certificada per la RFEA. És el mateix recorregut que a l’última edició.
 4. El recorregut està degudament senyalitzat i marcat cada mig quilòmetre. Els punts d'avituallament estaran situats, aproximadament, al quilòmetre 5, i a meta.
 5. El tancament de la prova es produirà al cap d’1 hora i 20 minuts d’haver començat l’última de les sortides
 6. És obligatori l’ús de xip. Els participants que no disposin de xip en propietat (xip groc), han d’adquirir un xip d’un sol ús al preu de 2 euros, IVA inclòs (vegeu condicions a l’apartat "Inscripcions"). Un xip de color blanc que es tindrà que tornar a meta 
 7. La inscripció te un cost de 14€ més 2€ en cas d’utilitzar un xip de lloguer. En cas de no participar no es retornarà l’import de la mateixa, ni del xip blanc, si és per causes no imputables a l’organització. Les inscripcions es tancaran quan s’arribi als 14.000 inscrits.
 8. L'organització pot modificar el recorregut, per causes alienes o de força major sense modificar la distància de la prova
 9. La sortida està dissenyada per calaixos en funció de la millor marca acreditada en 10 quilòmetres en les curses de la ChallengeBcn10K dels dos últims anys. Cada calaix està identificat amb un color. Només hi poden accedir els corredors que tinguin el dorsal o la polsera del color distintiva de cada calaix. En cas de no disposar de marca acreditada es sortirà del calaix blanc.
 10. La sortida dels participants de cadira de rodes serà a les 17:27 hores. La resta de sortides seran esglaonades en tres temps: la primera, a les 17:30 hores; la segona, a les 17:33 hores, i la tercera, a les 17:38 hores. A la classificació per categories, es tindrà en compte el temps real.
 11. Els únics vehicles que poden seguir la prova són els autoritzats expressament per l’organització.
 12. El dorsal i el xip s’han de recollir els dies i en els horaris que estableixi l’organització. Més informació a la web www.cursadenassos.barcelona
 13.  El fet de no retirar el dorsal, samarreta i la bossa del corredor els dies establerts significa que el participant renuncia a prendre part a la prova. És obligatori participar amb el dorsal a la cursa (consulteu l'apartat "Recollida del dorsal").
 14.  La inscripció a la Cursa dels Nassos de Barcelona és personal i intransferible i suposa l'acceptació del present reglament. Sota cap concepte, un cop feta la inscripció, es podrà transferir la participació a terceres persones per motiu de no poder acudir el dia de la prova.
 15. Es posa a disposició dels participants, un servei de guarda-roba. L’organització no es fa responsable dels objectes que puguin dipositar-hi els participants. Imprescindible portar-los en una bossa.
 16. La prova forma part de les curses de la Challenge 10K, corresponent al calendari de curses 2018-2019.
 17. És obligatori córrer la cursa amb el dorsal col·locat a la part frontal de manera visible. L’organització es farà càrrec de treure del recorregut a participants sense dorsal.
 18. La participació a l’esdeveniment es fa sota la responsabilitat i el propi risc dels participants a la cursa. L’organització s'eximeix de tota responsabilitat pels danys que els participants puguin ocasionar durant la cursa, a ells mateixos o a terceres persones.
 19. Es pot participar amb cadira de rodes o amb carro d’atletisme, però no amb bicicleta de mà.
 20. Les persones amb discapacitat visual han d’anar degudament identificades, així com la persona que els faci de guia. Les/els guies aniran sense xip.
 21. Per optar a la classificació i els premis en la categoria discapacitat visual, discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i cadira de rodes cal adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a nassos@lasansi.com. En cas que es necessiti guia, cal indicar-ne les dades (nom i cognoms, DNI, data de naixement, telèfon mòbil i adreça electrònica).
 22. El lliurament de premis de les categories discapacitat visual, discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i cadira de rodes es farà sempre que hagin acabat la cursa un mínim de tres esportistes, siguin homes o dones. Els premis s'entreguen el mateix dia de la cursa. Cal dirigir-se a la zona de pòdium una vegada acabada la cursa per conèixer la primera, segona i tercera posició. La no recollida del premi es dona per perdut.
 23. Les categories són excloents, és a dir, una mateixa persona no es pot premiar en dues categories.
 24. Les persones participants permeten, explícitament, que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement es publiquin a les llistes d’inscrits, així com a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta.
 25. El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament i del reglament de curses de fons de la Federació Catalana d’Atletisme (http://www.fcatletisme.cat/Ruta). L’organització decideix sobre qualsevol incidència que no estigui prevista.
 26. En el supòsit de no arribar a la xifra de participació màxima estimada, l’organització es reserva el dret de prorrogar el termini d’inscripció. Si es produeix aquest supòsit, l’organització podrà modificar el preu de la inscripció a l’alça i s'assignarà l’últim calaix de sortida.